William Shakespeare: Kung gaano kabilis ka mawawala, napakabilis mong lumago

Kung gaano kabilis ka mawawala, napakabilis mong umusbong

Kung gaano kabilis ka mawawala, napakabilis mong lumago,
Sa isa sa iyo, mula sa iyong aalis;
At ang sariwang dugo na ibinibigay mo sa kabataan,
Maaari kang tumawag sa iyo noong ikaw ay nagbago,
Dito nakatira ang karunungan, kagandahan, at pagtaas;
Nang walang ganitong kalokohan, edad, at malamig na pagkabulok:
Kung ang lahat ay nag-isip nito, dapat tumigil ang mga oras
At animnapung taon ang magpapalayo sa mundo.
Hayaan silang hindi itinago ng kalikasan,
Makahirap, walang anyo, at bastos, walang bait na mapahamak:
Tingnan, kung kanino siya pinakamahusay na pinagkalooban, binigyan ka pa niya;
Aling masaganang regalong dapat mong mahalin sa kagandahang-loob:
Inukit ka niya para sa kanyang tatak, at sinadya rito,
Dapat mong i-print pa, huwag hayaang mamatay ang kopya.
Sampung Pinakamalaki na Mga Pagpapareserba ng Katutubong Amerikano sa Buwanang Pambansang American American Heritage Mga Talambuhay: 2012 Mga Tao sa Balita .com / t / lit / shakespeare-sonnets / 11.html