Ang Nangungunang Sampung: Karamihan sa Pagpapatupad ayon sa Estado


RanggoEstadoMula noong 1930Mula noong 1976
1.Texas841563
2.Georgia43674
3.New York3290
Apat.California30613
5.North Carolina30643
6.Florida264103
7.Ohio22756
8.South Carolina20543
9.Virginia205113
10.Alabama19661
Para sa mga taong 1930? 2017. Tandaan: Ang talahanayan ay nagsasaad ng mga pagpapatupad sa ilalim ng awtoridad ng sibil; Ang mga awtoridad ng militar ay nagsagawa ng karagdagang 160 pagpapatupad, 1930? 97. Tandaan: Noong 1972 nagpasiya ang Korte Suprema na ang parusang parusahan, tulad ng naibigay noon, ay malupit at hindi karaniwan? at samakatuwid ay labag sa konstitusyon. Gayunpaman, noong Hulyo 1, 1976, binawi ng Hukuman ang desisyon sa pamamagitan ng isang desisyon na 7? 2, at ibinalik ang parusang parusa.
Pinagmulan: U.S. Bureau of Justice Statistics, at Death Penalty Information Center. Web: www.deathpenaltyinfo.org .

Maaari Ka ring Naghahanap

Bilang ng Mga Tao na Naipatupad, sa pamamagitan ng JurisdiksiyonNakamamatay na Katanungan

Update sa Kamatayan ng Kamatayan: Dito at Sa ibang bansa

Tingnan din:
.com / toptens / deathpenalty.html