Mga Kodigo sa Area ng New Jersey

Mga area codeMga piling lungsod
201, 551Lungsod ng Jersey, Hackensack
609Trenton, Lungsod ng Atlantiko
732, 848New Brunswick, Long Branch
856Cherry Hill, Vineland, Camden
908Elizabeth, Summit
973, 862Newark, Paterson
Pinagmulan: Pangangasiwa ng Plano sa Pagbubuo ng Hilagang Amerika Web: www.nanpa.com .

Upang makahanap ng mga numero ng telepono, impormasyon sa area code, at mga mapa ng area code , tingnan ang aming Puting pahina .canada sa isang mapa

Mga Kodigo sa Area ng New Hampshire Mga Area Code: Estados Unidos, Canada, Caribbean Mga Bagong Code sa Area ng Mexico
Mga Kodigo sa Area ng New Hampshire Mga Area Code: Estados Unidos, Canada, Caribbean Mga Bagong Code sa Area ng Mexico