Holy Roman Empire: Emperor

 • Charlemagne (Charles I), emperor ng West (800? 814), Carolingian king ng Franks (768? 814)
 • Si Charles II, emperor ng West (875? 77) at hari ng West Franks (843? 77)
 • Otto I, Holy Roman emperor (962? 73) at German king (936? 73)
 • Otto II, Holy Roman emperor (973? 83) at German king (961? 83)
 • Otto III, Holy Roman emperor (996? 1002) at German king (983? 1002)
 • Si Henry II, Holy Roman emperor (1014? 24) at German king (1002? 24), na huli sa linya ng Saxon
 • Conrad II, Holy Roman emperor (1027? 39) at German king (1024? 39), una sa mga dinastiyang Salian ng Holy Roman Empire
 • Henry III, Holy Roman emperor (1046? 56) at German king (1039? 56)
 • Henry IV, Holy Roman emperor (1084? 1105) at German king (1056? 1105)
 • Henry V, Holy Roman emperor (1111? 25) at German king (1105? 25)
 • Ang Lothair II, tinatawag ding Lothair III, Holy Roman emperor (1133? 37) at German king (1125? 37)
 • Frederick I, Holy Roman emperor (1155? 90) at German king (1152? 90)
 • Henry VI, Holy Roman emperor (1191? 97) at German king (1190? 97)
 • Constance, Holy Roman empress, asawa ng Holy Roman Emperor Henry VI
 • Otto IV, Holy Roman emperor (1209? 15) at German king (1208? 15)
 • Frederick II, Holy Roman emperor (1220? 50) at German king (1212? 20), hari ng Sisilia (1197? 1250), at hari ng Jerusalem (1229? 50)
 • Henry VII, Holy Roman emperor (1312? 13) at German king (1308? 13)
 • Louis IV, Holy Roman emperor (1328? 47) at German king (1314? 47), duke ng Upper Bavaria
 • Charles IV, Holy Roman emperor (1355? 78), German king (1347? 78), at hari ng Bohemia (1346? 78)
 • Si Wenceslaus, Holy Roman emperor (hindi kilalang tao) at hari ng Aleman (1378? 1400), hari ng Bohemia (1378? 1419) bilang Wenceslaus IV, elector ng Brandenburg (1373? 76)
 • Sigismund, Holy Roman emperor (1433? 37), German king (1410? 37), king of Hungary (1387? 1437) and of Bohemia (1419? 37), elector of Brandenburg (1376? 1415)
 • Frederick III, Holy Roman emperor (1452? 93) at German king (1440? 93)
 • Maximilian I, Holy Roman emperor at German king (1493? 1519)
 • Charles V, Holy Roman emperor (1519? 58) at, bilang Charles I, hari ng Espanya (1516? 56)
 • Ferdinand I, Holy Roman emperor (1558? 64), hari ng Bohemia (1526? 64) at ng Hungary (1526? 64)
 • Maximilian II, Holy Roman emperor (1564? 76), hari ng Bohemia (1562? 76) at ng Hungary (1563? 76)
 • Rudolf II, Holy Roman emperor (1576? 1612), hari ng Bohemia (1575? 1611) at ng Hungary (1572? 1608)
 • Si Matthias, Holy Roman emperor (1612? 19), hari ng Bohemia (1611? 17) at ng Hungary (1608? 18)
 • Ferdinand II, Holy Roman emperor (1619? 37), hari ng Bohemia (1617? 37) at ng Hungary (1618? 37)
 • Ferdinand III, Holy Roman emperor (1637? 57), hari ng Hungary (1626? 57) at ng Bohemia (1627? 57)
 • Leopold I, Holy Roman emperor (1658? 1705), hari ng Bohemia (1656? 1705) at ng Hungary (1655? 1705)
 • Si Joseph I, ang Holy Roman emperor (1705? 11), hari ng Hungary (1687? 1711) at ng Bohemia (1705? 11)
 • Charles VI, Holy Roman emperor (1711? 40), hari ng Bohemia (1711? 40) at, bilang Charles III, hari ng Hungary (1712? 40)
 • Charles VII, Holy Roman emperor (1742? 45) at, bilang Charles Albert, elector ng Bavaria (1726? 45)
 • Francis I, Holy Roman emperor (1745? 65), duke ni Lorraine (1729? 37) bilang Francis Stephen, grand duke ng Tuscany (1737? 65)
 • Joseph II, Holy Roman emperor (1765? 90), hari ng Bohemia at Hungary (1780? 90)
 • Leopold II, Holy Roman emperor (1790? 92), hari ng Bohemia at Hungary (1790? 92), bilang Leopold I grand duke ng Tuscany (1765? 90)
 • Francis II, ang huling Holy Roman emperor (1792? 1806), unang emperor ng Austria bilang Francis I (1804? 35), hari ng Bohemia at ng Hungary (1792? 1835)

.com / ipa / A0775517.html