Mga Pabula ni Aesop: Ang Lobo at ang Batang Lalaki

ni Aesop
Ang Eagle, ang Jackdaw, at ang Shepherd
Ang Miller, Kanyang Anak, at Ang Kanilang Asno

Ang Lobo at ang Batang Lalaki

Ang isang Lobo, na nasisiyahan lamang sa isang masarap na pagkain at nasa isang mapaglarong pakiramdam, ay nakakita ng isang Batang Lalaki na nakahiga sa lupa, at, napagtanto na sinusubukan niyang magtago, at ang takot sa kanyang sarili ang gumawa sa kanya na gawin ito , siya ay umakyat sa kanya at sinabi, 'Aha, natagpuan kita, nakikita mo; ngunit kung masasabi mo sa akin ang tatlong bagay, na ang katotohanan na hindi maipagtatalunan, ililigtas ko ang iyong buhay. Ang Batang Lalaki ay kumuha ng lakas ng loob at nag-isip ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi niya, 'Una, sayang na nakita mo ako; pangalawa, ako ay tanga na hinayaan akong makita; at pangatlo, lahat tayo ay kinamumuhian ang mga lobo sapagkat palagi silang gumagawa ng hindi pinoproseso na pag-atake sa ating mga kawan. ' Ang Wolf ay sumagot, 'Sa gayon, kung ano ang sinasabi mo ay sapat na totoo mula sa iyong pananaw; kaya't ikaw ay makapunta. '.com / teksto / panitikan / aesop-pabula-jones / kabanata171.html .com / t / lit / aesop-fables-jones / 171.html .com / teksto / panitikan / aesop-fables-jones / kabanata171.html